Sunday, May 01, 2011

ایران و سوریهتعدادی از همکاران احمدی نژاد به اتهام جادو گری دستگیر شدند
16.02.1390
در شرایطی که تنش ها در روابط بین رییس جمهور و رهبر مذهبی ایران در مورد وزیر استخبارات آن کشور که احمدی نژاد وی را محبور به استعفا و آیت الله خامنه یی وی را دوباره مقرر کرد، افزایش یافته است. یک تعداد همکاران نزدیک رییس جمهور ایران متهم شده اند که از جادو گری و قدرت های ماورای طبیعی برای پیشبرد پالیسی های احمدی نژاد استفاده کرده اند.در جریان چند روز اخیر افراد متعدد که با احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر وی نزدیک می باشند، به اتهام جادوگری و احضار ارواح و جنیات دستگیر شده اند.یک ویب سایت خبری ایران به نام «آینده» یکی از این افراد دستگیر شده را به نام عباس غفاری، مردی دارای تجارب خاص در زمینه متافزیک و تامین ارتباط با دنیایی ناشناختهء ارواح، توصیف کرده است.به روز یکشنبه احمدی نژاد بعد از 11 روز اعتراض بر ضد تصمیم رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه یی در زمینهء تقرر دوبارهء وزیر استخبارات آن کشور، به دفتر ریاست جمهوری برگشت.روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا می نویسد:نافرمانی احمدی نژاد از تصامیم رهبر مذهبی باعث انتقادات شدید برخی حلقات بنیاد گرا شده است. آن ها وی را به مقابل شدن به یک سرنوشت شبیهء بنی صدر نخستین رییس جمهور بعد از انقلاب ایران، تهدید کرده اند. بنی صدر به دلیل تلاش به خاطر تضعیف قدرت ملا ها، نخست استیضاح، بعد به خارج از ایران تبعید شد.آیت الله مصباح یزدی که یک ملای بنیاد گرا و شخص نزدیک با خامنه یی می باشد، عدم اطاعت از رهبر مذهبی ایران را مساوی به عدم اطاعت از خداوند می داند.ملا های بنیاد گرا که می گویند بازگشت امام مهدی آخرالزمان را نمی شود پیش بینی کرد، از عقاید احمدی نژاد در این مورد انتقاد می کنند.روزنامهء گاردین می نویسد:علاقمندی احمدی نژاد به مهدی آخرالزمان برهمگان واضح است. در سال 2009 وی در بیانیه هایش گفته بود که شواهد مستند در اختیار دارد که ایالات متحدهء امریکا تلاش دارد، از باز گشت امام مهدی جلوگیری کند.از بازگشت دوبارهء احمدی نژاد به دفتر ریاست جمهوری تا اکنون، حد اقل 25 تن از افراد نزدیک به احمدی نژاد و رییس دفتر وی اسفندیار رحیم مشایی دستگیر شده اند. عباس امیری فر رییس کمیتهء دولتی فرهنگ ایران و یک تعداد از ژورنالیستان روزنامهء تازه تاسیس شده توسط مشیهی نیز در آن جمله می باشند.به روز شنبه مجتبی زولنور معاون نمایندهء خامنه یی در سپاه پاسداران انقلاب ایران اظهار داشت که رییس جمهور واقعی ایران مشایی بوده، احمدی نژاد توسط یک ریسمان فرسوده، در اختیار وی قرار دارد.

ایران و سوریه در روزنامه های فرانسه
@fotolia
نوشتۀ فواد روستائی
روزنامۀ فیگارو درمقاله ای درمورد ایران به این نتیجه می رسد که در اوضاع و احوال کنونی هر سناریوئی در ایران قابل پیش بینی است. برقراری سرکوب و اختناق بیشتر یکی از سناریوهای محتمل است اما "رؤیائی زیبا" نیز دراین مقاله جائی دارد. این "رؤیای زیبا" آشتی ایران اسلامی با غرب، اسرائیل و عربستان و پشتیبانی از یک مصالحه و سازش با نیروهای اهل تسنن میانه رو درعراق است.
فیگارو، روزنامۀ صبح پاریس، زیرعنوان "چگونه درتهران قدرت ترک بر می دارد" به وضعیت قدرت حاکم درجمهوری اسلامی ایران پرداخته است.الکساندر آدلر، نویسندۀ این مقاله، پس ازذکراین نکته که درایران همواره ظاهرامربا واقعیت موجود در تضاد و تناقض است می نویسد آرامش کنونی آرامشی ظاهری و موقتی و درعین حال فرصتی است محدود برای "تامل و تفکر" از سوی حاکمیت. به باور نویسنده همین "تأمل و تفکر" در بالاست که باعث بروز گسست یا شکاف دررأس رژیم شده است.از نظر الکساندر آدلر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم به علت کهولت و وضع جسمی و هم به خاطر نداشتن اقتدار و اعتبار لازم در نزد دیگر مراجع و فقها دیگر قادر به ایفای نقش خود نیست.نویسندۀ فیگارو می نویسد برکناری آیت الله هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان هم به اعتبار آیت الله خامنه ای لطمه زده و بالاخره وقایع بحرین و سوریه نیز موجب انتقال گرانیگاه یا مرکز ثقل روحانیت شیعه از ایران به عراق شده است. الکساندر آدلر نقش آیت الله سیستانی و سیاست های دولت تحت تسلط شیعیان نوری الملکی، نخست وزیر عراق را دلیل این امر می داند.مفسر فیگارو دربخش دیگری از این مقاله به تشریح دلایل خویش برای متزلزل شدن قدرت و جایگاه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پرداخته و درتوجیه تزلزل قدرت احمدی نژاد می نویسد اولاً وضعیت کنونی سوریه و مانورهای دولت مالکی درعراق اتخاذ سیاستی دیگر از سوی دولت احمدی نژاد را می طلبد. الکساندر آدلر یادآور می شود که بقای رژیم بشار اسد در سوریه که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی استراتژیک و حیاتی دارد مستلزم مذاکراتی جدی از سوی ایران نه تنها با ترکیه بلکه با عربستان سعودی است. نویسندۀ فیگارو بر این نکته تأکید می کند که کشوری که می تواند ضامن بقای رژیم بشار اسد باشد عربستان سعودی است.در ادامۀ مقاله نویسنده پس از مطرح کردن این مدعا که احمدی نژاد سودای تصاحب قدرتی سیاسی- نظامی و رها کردن خود از بند روحانیت را در سر دارد به نقش و جاه طلبی های سپاه پاسداران پرداخته است. مفسر فیگارو سپاه را نیز دارای جاه طلبی به دست گرفتن قدرت معرفی کرده و معتقد است که سپاه چندان تمایلی به پیروی از سیاست های متناقض آیت الله خامنه ای یا محمود احمدی نژاد ندارد.الکساندر آدلر در پایان به این نتیجه می رسد که در اوضاع و احوال کنونی هر سناریوئی درایران قابل پیش بینی است.برقراری سرکوب و اختناق بیشتر یکی ازسناریوهای محتمل از نظر نویسنده است اما خوش بینی یا بگفتۀ او "رؤیائی زیبا" نیز درتحلیل او جائی دارد.این "رؤیای زیبا" از نظر الکساندر آدلر، آشتی ایران اسلامی با غرب، اسرائیل و عربستان در ارتباط با برنامۀ هسته ای و پشتیبانی از یک مصالحه و سازش با نیروهای اهل تسنن میانه رو درعراق است که نویسنده مألاً آن را "انقلاب بدون انقلاب" می خواند.از این مقالۀ مربوط به ایران که بگذریم اوضاع درسوریه، انفجار تروریستی روز پنجشنبه درمراکش و بالاخره عروسی دیروز درخانوادۀ سلطنتی انگلیس مهم ترین مسائل خارجی مورد بحث در روزنامه های امروز را تشکیل می دهد.لوموند روزنامۀ عصر پاریس در چند مقاله به اوضاع در سوریه پرداخته و پس از یادآوری سرکوب بیرحمانه و خونین مردم دراین کشور و به ویژه کشته شدن شصت و دو نفر در تظاهرات دیروز می نویسد سرکوب خونین و ورود ارتش سوریه به صحنه نیز نتوانسته است در ارادۀ مخالفان رژیم تزلزلی ایجاد کند.این روزنامه درگزارشی که به سخنان گروهی ازمردم ازجمله اهالی شهر "درعا"، مرکز و کانون اعتراض ، اختصاص داده است به نقل از یکی از اهالی محل می نویسد تنها راه حل برای مردم و کشور ساقط کردن بشار اسد و دار و دستۀ اوست.لیبراسیون، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، در مقاله ای که به سوریه اختصاص داده است کندی بسیار جامعۀ بین المللی در واکنش نشان دادن به وقایع سوریه و توسل رژیم به خشونتی گسترده در مقابله با مردم را ناشی از نگرانی اسرائیل از تغییر رژیم در سوریه می داند.لیبراسیون در بخش دیگری از این مقاله به اعمال مجازات های باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، علیه شماری از شخصیت های سوری که دیشب اعلام شد پرداخته و پس از یادآوری این که نام بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در میان نام های اعلام شده دیده نمی شود می نویسد این امر این توهم را ایجاد می کند که بشار اسد که در آن واحد رسماً در رأس نیروهای مسلح و سرویس های اطلاعاتی سوریه قرار دارد شخصیتی است که می تواند نقشی میانه روانه ایفا کند.
tags: روزنا مه ها

No comments: